• Mehi.LV
  • Studentu kartinga kauss 2012

Studentu kartinga kauss 2012

Atbalsti savas augstskolas komandu „LMT Rallija komandas Studentu kartinga kausa” finālā

16. maijā Biķernieku kompleksās bāzes kartingu trasē (atrašanās vieta - ŠEIT) norisināsies „LMT Rallija komandas Studentu kartinga kausafinālsacensības. Par ātrākās studentu komandas titulu cīnīsies astoņas komandas.

Lasīt tālāk: Atbalsti savas augstskolas komandu „LMT Rallija komandas Studentu kartinga kausa” finālā

Sākušies Kartinga kausa atlases braucieni!

Noslēgusies pieteikšanās TMF SP rīkotajam LMT Rallija komandas Studentu kartinga kausam - 16 Latvijas augstskolas atlases braucienos pārstāvēs 251 students. Turpinājumā - info par atlases braucieniem.

Lasīt tālāk: Sākušies Kartinga kausa atlases braucieni!

Nolikums

LMT Rallija komandas Studentu kartinga kauss

NOLIKUMS

1.     Apraksts, mērķis un uzdevums

1.1.            LMT Rallija komandas Studentu kartinga kauss ir Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes (turpmāk tekstā - RTU TMF) Studentu pašpārvaldes rīkots divu posmu kartinga sacensības Latvijas Republikas akadēmiju, koledžu, augstskolu un universitāšu (turpmāk tekstā - augstāko izglītības iestāžu) studentiem.

1.2.            Pasākuma mērķis ir iepazīstināt studentus ar tehniskajiem sporta veidiem un dot viņiem iespēju izbaudīt dalību sacīkstēs.

1.3.            Nodrošināt drošas braukšanas apmācības dalībniekiem autosportistu pavadībā.

1.4.            Pasākuma uzdevums ir noskaidrot ātrāko Latvijas studentu komandu.

2.      Pasākuma vadība

2.1.            Organizators – RTU TMF Studentu pašpārvalde, atbildīgais par pasākuma norisi – Rolands Blumbeks.

2.2.            Pasākuma posmus tiesā organizatora izvēlēta tiesnešu kolēģija. Galvenais tiesnesis – tiek paziņots pirms katra posma, ievadinstruktāžas laikā.

2.3.            Tiesnešu kolēģijas sastāvs dalībniekiem tiek paziņots pirms katra posma, ievadinstruktāžas laikā.

3.     Posmu norises laiks un vieta

3.1.            Pirmais posms – atlase – „Ātruma Cilts” kartinga halle, Mežciemā, S. Eizenšteina ielā 2.,Rīgā.

3.2.            Norises laiks – 2012. gada 23., 25., 26., 28. aprīlis. Liela dalībnieku skaita gadījumā arī 2. maijs*.

            23.04.2012 no plkst. 18.00

            24.04.2012 no plkst. 18.00

            26.04.2012 no plkst. 18.00

            28.04.2012 no plkst. 13.30

            * 2.05.2012 no plkst. 18.00

 

Finālsacensības – 1 stundas komandas brauciens – Biķernieku kompleksā sporta bāze kartinga trasē, S. Eizenšteina 2, Rīga. Finālsacensību laiks - 2012. gada 16. maijs, no plkst. 14.00.

3.3.            Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ posmu norises datumi un laiki var tikt mainīti, par to savlaicīgi brīdinot dalībniekus. Aktuālākā informācijai www.mehi.lv kartinga kausa sadaļā.

4.     Dalībnieki

4.1.            Pasākumā var piedalīties jebkuras Latvijas Republikā bāzētas akadēmijas, koledžas, augstskolas vai universitātes dienas, vakara vai neklātienes students.

4.2.            Katram dalībniekam ierodoties uz atlasi Organizatora pārstāvim jāuzrāda derīga sevis pārstāvētās izglītības iestādes studenta apliecība vai derīga ISIC karte. Ja šādi dokumenti uzrādīti netiek, vai ir beidzies derīguma termiņš, dalība pasākumā tiek liegta.

4.3.            Atlases kārtu izturējušie vienas izglītības iestādes studenti otrajā posmā startē kā savas izglītības iestādes komanda.

4.4.            Apvienotās komandas nosaukums: „Apvienotā studentu komanda.”

4.5.            Komandas nosaukumā vēlams iekļaut izglītības iestādes nosaukumu. Ja tas netiek iesūtīts organizatoriem, tad organizatori komandu nosauc izglītības iestādes vārdā.

4.6.            Uz otro posmu komandai vēlams ierasties līdzīga dizaina un krāsas apģērbā, kas akcentē piederību vienai komandai.

4.7.            Ierobežojumus aktīvajiem LAF biedriem Organizators neparedz.

 

5.     Pieteikšanās un reģistrēšanās

5.1.            Pieteikšanās pasākumam notiek elektroniski aizpildot Pieteikšanās anketu pasākuma mājaslapā www.mehi.lv sadaļā Kartinga Kauss.

5.2.            Pēc pieteikuma saņemšanas 24h laikā dalībnieks tiek publicēts www.mehi.lv pieteikto dalībnieku sadaļā.

5.3.            Pieteikšanās līdz 18. aprīlim.

5.4.            Reģistrēšanās attiecīgajam posmam notiek pie Organizatora pārstāvja dalībniekam ierodoties posma norises vietā.

 

 

6.     Pasākuma tehniskais nodrošinājums

6.1.            Piedalīšanās katrā no posmiem atļauta tikai ar attiecīgajā norises vietā pieejamajiem kartingiem, kuru nodrošināšanu uzņemas Organizators.

6.2.            Drošības aprīkojuma nodrošināšanu uzņemas Organizators. Finālsacensību laikā katra komanda tiek nodrošināta ar divām aizsargķiverēm, bet vēlams izmantot arī savas aizsargķiveres rezerves gadījumam.

6.3.            Finālsacensību laikā tiks nodrošināts arī medicīniskais personāls.

6.4.            Laika uzņemšana abos posmos notiks ar elektroniskajām laika ierīcēm.

7.     Pasākuma posmi

7.1.          ATLASE

7.1.1.      Atlase notiek ”Ātruma Cilts” kartinga hallē, Rīgā. Dalībnieks aizpildot pieteikuma anketu izvēlas vienu sev vēlamo atlases dienu. Dalībniekam jārēķinās ar to ka atlases dienā sacensības var aizņemt vairākas stundas, tāpēc līdz savam braucienam, iespējams, būs ilgāk jāgaida.

7.1.2.      Atlases laikā dalībnieks pēc reģistrācijas iepazīstas ar Organizatora izstrādātajiem pasākumu reglamentējošajiem dokumentiem un rakstiski apliecina apņemšanos tos ievērot.

7.1.3.      Brauciena sastāvs un kartingi tiek iepriekš izlozēti, bet pastāv iespēja samainīt kartingu auguma atbilstības dēļ.

7.1.4.      Atlases brauciens notiek 5 dalībnieku sastāvā.

7.1.5.      Kvalifikācijas brauciena ilgums 8 minūtes.

7.1.6.      Atlases sacensību dalības maksa „Ātruma Cilts” kartinga hallē ir Ls 7. Summa jāsamaksā skaidrā naudā posma norises vietā.

7.1.7.      Par dalībnieka atlases rezultātu tiek uzskatīts brauciena laikā uzrādītais ātrākais apļa laiks.

7.1.8.      Ja vairākiem dalībniekiem no vienas augstskolas ir uzrādīts identisks laiks, augstāku vietu ieņem tas dalībnieks, kuram ir labāks vidējais brauciena apļa laiks.

7.1.9.      Dalībnieks atlases sacensībās drīkst piedalīties atkārtoti, bet  ne vairāk kā 3 reizes. Par atkārtotiem braucieniem maksājot paaugstinātu brauciena cenu 10 Ls.

7.1.10.  Pārbraucienu iespējams veikt jebkurā atlases dienā pēc visiem iepriekš paredzētajiem  braucieniem piesakoties pie dalībnieku tiesneša.

7.1.11.  Komandu Organizators izveido no sešiem attiecīgās izglītības iestādes braucējiem, kas uzrādījuši ātrākos apļu laikus. Komandā jābūt vismaz vienai daiļā dzimuma pārstāvei. Šī komanda pārstāv savu izglītības iestādi pasākuma otrajā posmā - finālsacensībās. Katrai komandai tiek noteikts arī rezervists pēc uzrādītajiem rezultātiem atlases sacensībās.

7.1.12.  Atlases sacensībās organizators izveido vienu apvienoto augstskolu komandu no to augstskolu studentiem, kuru nepietiekama skaita dēļ nav iespējams izveidot konkrētās augstskolas studentu komandu.

7.1.13.  Ja atlases sacensībās izveidoto komandu skaits ar apvienoto studentu komandu pārsniedz 8, Organizators no komandas braucēju uzstādītajiem rezultātiem aprēķina komandas vidējo rezultātu, kas nosaka komandas vietu vispārējā klasifikācijā. Pasākumu otrajā posmā piedalās tikai tās komandas, kas pēc atlasē uzrādītajiem rezultātiem, ierindojušās starp 8 labākajām.

7.1.14.  Ja finālsacensībām reģistrēto izglītības iestāžu komandu skaits ir mazāks par 8, Organizators dod iespēju vienu izglītības iestāžu pārstāvošajiem dalībniekiem veidot otro komandu, ar saviem atlases rezultātiem konkurējot kopējā komandu klasifikācijā. Šajā gadījumā aizliegta dalībnieku maiņa starp vienas izglītības iestādes komandām.

7.1.15.  Prioritārā kārtība komandām ir šāda: 1.) augstskolu pirmās komandas + apvienotā komanda, 2.) Augstskolu otrās komandas.

7.1.16.  Komandas un to sastāvi tiek paziņoti pēc pēdējās atlases dienas, 2. maija.

7.1.17.  Atlases laikā vienlaicīgi trasē atrodas līdz pieciem braucējiem. Dalībnieku savstarpējo domstarpību risināšanu par traucēšanu sasniegt augstvērtīgu rezultātu atlases braucienos Organizators neuzņemas.

7.1.18.  Atlases braucienu laikā dalībniekiem jāievēro Organizatora tiesnešu, kā arī trases tehnisko darbinieki norādes un aizrādījumi.

7.1.19.  Ja kartingu skar nopietnas tehniskas problēmas kvalifikācijas laikā, kas neļauj turpināt braucienu vai neļauj to darīt sacīkšu režīmā, tad rīkojas pēc sekojošiem noteikumiem:

7.1.19.1.                    Ja problēma tiek konstatēta pirmā apļa laikā kopš izbraukšanas no boksu      celiņa, dalībniekam ir tiesības atgriezties boksos un saņemt rezerves kartingu, par ko lēmumu pieņem rīkotāji, šajā gadījumā kvalifikācijas ieskaitē ies apļa laiks, kas uzrādīts ar rezerves kartingu.

7.1.19.2.                    Ja problēma tiek konstatēta pēc pirmā apļa, dalībniekam ir tiesības      saņemt rezerves kartingu, taču kvalifikācijas ieskaitē tiks ieskaitīts tas aplis, kas ir veikts ar izlozēto kartingu.

 

7.2.          FINĀLSACENSĪBAS – 1 STUNDAS KOMANDAS BRAUCIENS

7.2.1        Finālsacensības notiek Biķernieku kompleksā sporta bāze kartinga trasē, S. Eizenšteina 2, Rīga. Finālsacensību laiks - 2012. gada 16. maijs, plkst. 14.00.

7.2.2        Komandas dalībniekiem par savu dalību finālsacensībās ir jāpaziņo līdz 9.maijam. Ja kāds dalībnieks nevarēs startēt finālsacensībās, viņa vietu ieņems rezervists.

7.2.3        Komandas rezervists tiek ņemts kā septītā ātrākā rezultāta īpašnieks no konkrētās augstskolas.

7.2.4        Ierodoties pasākuma norises vietā izveidotajai komandai pilnā sastāvā jāreģistrējas pie Organizatora pārstāvja.

7.2.5        Pirms braucienu sākuma dalībnieki iepazīstas ar otrā posma norisi reglamentējošajiem dokumentiem un rakstiski apliecina apņemšanos tos ievērot.

7.2.6        Pirms kvalifikācijas komanda izlozē savu kartingu prioritārā secībā pēc uzrādītajiem rezultātiem atlases posmā (pirmajai komanda izlozē pirmā). Komanda saņem izlozētu kartingu ar pilnu degvielas bāku ar ko veic treniņbraucienus. Treniņš un kvalifikācija notiek vienlaicīgi. Kvalifikācijas brauciena ilgums ir 60 min. un tās laikā visi seši vienas komandas braucēji dodas trasē.

7.2.7        Komandas dalībnieka uzrādītais labākais laiks kvalifikācijā nosaka komandas starta vietu finālbraucienā.

7.2.8        Brauciena ilgums ir 1 stunda.

7.2.9        Uzvarējušo komandu nosaka pēc nobraukto apļu daudzuma, pirmo vietu iegūst komanda, kas atvēlētajā laikā nobraukusi visvairāk apļu. Ja šis rādītājs divām vai vairāk komandām ir vienāds, uzvar komanda, kas šos apļus veikusi īsākā laikā, ja arī šis rādītājs vienāds, komanda, kas brauciena laikā uzrādījusi ātrāku apļa laiku.

7.2.10   Komandas dalībnieks brauciena laikā trasē drīkst pavadīt ne mazāk par 8 minūtēm un ne vairāk par 10 minūtēm. Dalībnieku braukšanas secību braucienā Organizators nereglamentē, bet to ir nepieciešams iesniegt pirms brauciena rakstiskā veidā galvenajam tiesnesim.

7.2.11   Maiņas vietā no komandas drīkst atrasties tikai viens dalībnieks.

7.2.12   Komandai uz finālsacensībām jāierodas pilnā sastāvā. Ja kāds no dalībniekiem nereģistrējas braucieniem līdz kvalifikācijas braucienu startam, tiek uzskatīts, ka komanda nav ieradusies pilnā sastāvā un dalība pasākumā tai tiek liegta.

7.2.13   Ārkārtas gadījumi. Ārkārtas gadījumos – masveida sadursmes, avārijas u.c. tāda veida situācijas, trasē izbrauks ‘’safety car’’ jeb tā saucamā drošības mašīna.

7.2.14   Trases tiesneši sekos līdz, lai tiktu ievērots punkts 7.2.9. Iepriekš minētā punkta neievērošanas gadījumā vainīgajai komandai var tikt piešķirtas soda minūtes.

7.2.15   Maksa par finālsacensībām Ls 3 no dalībnieka. Jāmaksā fināla sacensību norises vietā reģistrēšanās brīdī.

8.     Vispārīgie noteikumi.

8.1.            Dalībniekiem jāievēro pasākuma norises vietu personāla kā arī Organizatora pārstāvju norādījumi un prasības, tāpat jāievēro norises vietu iekšējie kārtības noteikumi un prasības.

8.2.            Pasākuma norise laikā atrodoties trasē dalībniekiem jāpakļaujas trases personāla signāliem ar karogiem. Ar karogu signāliem un to nozīmi dalībnieki tiks iepazīstināti pirms katra posma.

8.3.            Atrodoties trasē aizliegts ar savām darbībām tīši traucēt citiem dalībniekiem, provocēt bīstamas situācijas, izraisīt apzinātas sadursmes, kā arī veikt citas nesportiskas darbības.

8.4.            „ Pit Stop” zonā jāiebrauc drošā (nelielā) ātrumā, lai nepieciešamības gadījumā varētu nekavējoties apstādināt kartingu.

8.5.            Atrodoties trasē dalībniekam galvā jābūt aizsprādzētai drošības ķiverei. Ķiveri atļauts noņemt tikai atrodoties trases malā, drošā attālumā no braucošajiem kartingiem. Pasākuma specifikai atbilstošas ķiveres nodrošina Organizators. Dalībniekiem ir atļauts izmantot savas autosportam vai motosportam paredzētas ķiveres.

8.6.            Dalībniekam, kurš izbrauc uz trases, jābūt apģērbtam saskaņā ar ekipējuma prasībām - ķivere, cimdi, motorsporta kombinezons (ieteicams).

8.7.            Dalībniekam jābūt pārliecinātam, ka, izbraucot no remonta zonas vai „Pit Stop” zonas, viņš apzināti netraucē citiem dalībniekiem uz trases. Ja šis noteikums nav ievērots un dalībnieks izbraucot trasē ietriecas citā dalībniekā, tad atbildīgs ir tas dalībnieks, kurš veic izbraukšanas manevru.

8.8.            Startu no vietas regulē trases luksofors (ja gadījumā tehnisku iemeslu dēļ luksofors nestrādā, tad tiesnesis dod startu ar zaļas krāsas karogu).

8.9.            Ja sacensību dalībnieks nevienu netraucēts ietriecas kartinga trases aizsargbarjerās (pie nosacījuma, ja aizsargbarjera netiek neatgriezeniski bojāta), tas saņem brīdinājumu, un pēc trešā šāda veida pārkāpuma sacensību tiesnesis uzliek sodu „Stop&go" .

8.10.        Dalībniekam nav atļauts stumt kartingu pa trasi līdz finiša līnijai vai uz remonta zonu.

8.11.        Ja dalībnieks grib pamest trasi vai apstāties, tad viņam laicīgi jāsignalizē par to ar paceltu roku un jāpārliecinās, ka viņš var izdarīt manevru, netraucējot citiem braucējiem.

9.     Tehnika finālsacensību laikā

9.1.            Tehniska defekta gadījumā komandai tiek piešķirts cits kartings. Līdz ko kartings ir sataisīts - komanda dodas atpakaļ boksos un saņem savu kartingu atpakaļ.

9.2.            Visi kartinga bojājumi un defekti, kas būs radušies apzinātu sadursmju gadījumā, komandām būs jāsedz pašām.

9.3.            Visi kartingi pirms sacensībām tiks noregulēti identiski vienādi.

9.4.             Dalībniekiem aizliegts veikt jebkādas izmaiņas vai regulējumus kartinga konstrukcijā.

9.5.            Ja gadījuma kāda no komandām nebūs apmierināta ar izlozētā kartinga tehnisko stāvokli, komandai būs iespēja saņemt citu rezerves kartingu. Lēmumu par jauna kartinga piešķiršanu pieņems sacensību galvenais tiesnesis.

10.           Sodi

10.1.        Par jebkura 8. daļā minētā punkta pārkāpumu dalībniekam piemēro sodu līdz pat diskvalifikācijai no pasākuma. Ja diskvalifikācija tiek veikta finālsacensību laikā, automātiski tiek diskvalificēta visa komanda, jo tiek uzskatīts, ka tā pasākumā nepiedalās pilnā sastāvā. Diskvalifikācija tiek veikta trases personālam parādot melnu karogu un attiecīgā kartinga numuru.

10.2.        Diskvalifikāciju piemēro par sekojošiem pārkāpumiem:

10.2.1.  netiek ievēroti un/vai ignorēti pasākuma norises vietas kartinga trases drošības noteikumi un sacensību nolikuma punkti

10.2.2.  ja saskarsmē ar trases drošības barjerām, citu inventāru vai citu brauciena dalībnieku tiek neatgriezeniski bojāts kartinga inventārs vai aizsargbarjera, kā arī turpmākā braucēja atrašanās trasē apdraud citu dalībnieku drošību.

10.2.3.  Atlases posma laikā dalībniekam par pārkāpumiem piemēro laika sodus, ko pieskaita labākajam uzrādītajam apļa laikam. (+5 sekundes)

10.3.        finālbrauciena laikā dalībniekam par pārkāpumiem pieskaita soda minūtes pie komandas kopējā nobraukto apļu skaita.

10.4.        Organizators patur tiesības ieviest arī citus soda mērus par to brīdinot dalībniekus pirms katra posma starta.

11.           Rezultāti un apbalvošana

11.1.        Rezultātu paziņošana tiek veikta 30 min. laikā pēc brauciena beigām.

11.2.        Elektroniskā veidā rezultāti pēc pasākuma pieejami pasākuma sadaļā mājas lapā www.mehi.lv

11.3.        Apbalvošana tiek veikta finālsacensību vietā pēc pasākuma oficiālo rezultātu paziņošanas.