FAQ

Kas ir fakultāte?

Lielākā augstskolas struktūrvienība, kas sastāv no institūtiem un katedrām un apvieno vienu vai vairākas radniecīgas zinātnes un profesionālāks darbības nozares. Fakultāti vada dekāns.
TMF dekāns ir Ēriks Geriņš. Atrodams Ezermalas ielā 6 ... kab.

Kas ir institūts?

Fakultātes struktūrvienība, kas apvieno vienas zinātnes nozares katedras, profesoru grupas, zinātniskās un mācību laboratorijas. Institūtā tiek izstrādātas studiju programmas, un tas ir atbildīgs par to realizāciju. Institūtu vada direktors.

Kas ir katedra?

Katedra apvieno mācībspēkus, kas nodrošina kādas noteiktas vai vairāku radniecīgu studiju disciplīnu pasniegšanu un zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar attiecīgās disciplīnas attīstību.

Kas ir profesoru grupa?

Tā nodrošina studiju priekšmetu pasniegšanu un zinātnisko darbību noteiktā jomā.

Kas ir profesori un asociētie profesori?

Uz 6 gadiem profesoru padomes ievēlēti savā zinātnes nozarē starptautiski atzīti speciālisti – pedagogi, kas studiju procesā nodrošina studentu teorētisko izglītošanu.

Kas ir docenti?

Savā zinātnes nozarē atzīti speciālisti, kas studiju procesā nodrošina ne tikai studentu teorētisko izglītošanu, bet arī profesionālo prasmju un iemaņu attīstīšanu..

Kas ir lektori un asistenti?

Docentu, profesoru un asociēto profesoru palīgi studiju procesa nodrošināšanā, speciālisti savā nozarē.

Kas ir akadēmiskais gads?

Augstskolas mācību gads, kas ilgst no 1.septembra līdz jūnija otrajai pusei.

Kas ir semestris?

Akadēmiskā gada pusgads, pēc kura seko sesija.

Kas ir eksāmenu sesija?

Katra studenta mazais vai lielais bieds – pārbaudījumu laiks, kas noslēdz katru semestri.

Kas ir eksāmenu sesijas pagarinājums?

Papildu laiks pārbaudījumu kārtošanai, kuru pēc studenta pieprasījuma piešķir ar dekāna rīkojumu, ja pārbaudījumi sesijas laikā nav nokārtoti attaisnotu iemeslu dēļ.

Kas ir akadēmiskais atvaļinājums?

Ar dekāna rīkojumu piešķirts atbrīvojums no studijām uz laiku līdz 1 gadam. To var izmantot 1 reizi katrā studiju līmenī

Komentāri (3)
1Pirmdiena, 05 Septembris 2011 23:41
Transformers
Robot
2Otrdiena, 03 Aprīlis 2012 15:55
Bandīts
Ninja
3Pirmdiena, 01 Februāris 2016 20:10
lisajeffery40@outlook.fr
Es esmu francu persona, kas ir fondu summas
milzigs Es gribu, lai sniegtu tiem, kam nepieciešama
gatavs nokartot personigos finanšu situacijas vai paradus
biznesa vai nekustama ipašuma aizdevumu.
Es pieškirt aizdevumu, sakot no € 5000 lidz € 800,000 par
atmaksa no 1. lidz 30. gadiem ar procentu likmi loti
atlauties. Tatad, ja jums ir nepieciešama, ludzu, sazinieties ar mani
Lai iegutu plašaku informaciju.lisajeffery40@outlook.fr

Pievienot komentāru

SmileCoolRobotNinjaNoSadLoveYesLaughingIntelligentBeen Smacked In The Mouth/Wears A Brace/My lips are sealeBlinkSticking Out TongueConfusedWinkYelling
Vārds:
Komentārs:
 
yvComment v.2.01.1